Általános Szerződési Feltételek

Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a partnerwebsop.kekon.hu keresztül történik.Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.:megrendelések leadása) szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltatóvállalati portálján vagy ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban,személyesen, e-mail-ben vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

Tájékoztató adatok

Kekon Kft.
Székhely:                            6722 Szeged, Gogol u. 13.
Adószám:                            11088004-2-06 ,
Cégjegyzékszám:                06-09-002576 ,
Telefonszám:                       06-62-491-049 ,
Fax szám:                          06-62-424-285 ,
e-mail cím:                          partnerwebshop@kekon.hu

A vállalati portál használata

Kérjük Önt, hogy amennyiben aktív felhasználója, vásárlója szeretne lenni áruházunknak, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket illetve vásárlói tájékoztatónkat és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti magára nézve. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 17/1999 (II.5) Korm. rendeletalapján. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető. A vállalati portálunkon az ott fellelhető információk megismerése, keresése, az ott ismertetett termékek és szolgáltatások megrendelése szabadon, regisztráció nélkül megtehető.

Megrendelés

Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Partnerünk vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően kötelesek vagyunk részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Kekon Kft. ajánlati kötöttsége, illetve a partnerünk vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.  A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Regisztráció

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet küldünk. Adatait, címeit(szállítási, számlázási) a későbbiekben Saját Adatok menüpontban valamint rendelés leadáskor is meg tudja változtatni, A Kekon Kft-t a partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

Árak

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó/bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A vállalati portálon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.A vállalati portálon kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak,árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a vállalati portálon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő"0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kekon Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a partnerünk elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a vállalati portálon található bármely áru minőségével,alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

A házhozszállítás feltételei

Az áru átvétele történhet személyesen üzletünkben (6722 Szeged, Gogol u. 13.), vagy házhoz szállítással. Nettó 25.000,- Ft fölötti végfelhasználói illetve nettó 25.000,- Ft fölötti viszonteladói megrendelés esetén, az árut díjmentesen, öt munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben ezt az összeget nem éri el a rendelés, a kiszállításdíja 1000 Ft Áfa, mely összeg a rendelt termékekkel együtt kerül kiszámlázásra. A vidéki megrendeléseket csomagküldő szolgálattal tudjuk eljuttatni a megrendelőhöz, a költségek a vevőt terhelik. Ha a szerződésben vállalt kötelezettségét a Szállító azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. 

Áruátvétel

Megrendelő tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Szállító felé. Ennek elmulasztása esetén Szállító nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Megrendelő ellenőrizni köteles. Sérült csomag esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomagátvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Áru visszavétele

Elállás joga (távollévők között létrejött szerződés esetén)

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)illetve a 213/2008. (VIII. 29.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban e-mail -ben: partnerwebshop@kekon.hu,postán: 6722 Szeged, Gogol u. 13. vagy faxon: 06-62-424-285. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  Amennyiben a termék kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, illetve egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termékvételárát a fogyasztó részére.

Garancia

Vállalati portálunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze e-mail -ben: partnerwebshop@kekon.hu ,postán: 6722 Szeged, Gogol u. 13. vagy faxon: 06-62-424-285. A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását,cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. Cégünk forgalmaz javított cikkeket akcióink keretében. Ezekre a termékekre természetüknél fogva nem vállalunk garanciát és csere lehetőséget sem tudunk biztosítani.

Termékekre gyártótól függően 12-36, illetve 24 hónap garanciát vállalunk. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül A Kekon Kft. szervizpontjára is visszaküldheti a 6722 Szeged, Gogol u. 13.  címre.

Fizetési feltételek

Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-,vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partnerjelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltatókésedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Árutájékoztató

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról,illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel,ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - a magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a vásárló véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal -mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk.Amennyiben a vásárlónak vállalati portálunkon található bármely áruminőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük,forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatai a következő pontban találhatók.

Ügyfélszolgálat

A Kekon Kft. a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Kekon Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.
Ügyfélszolgált nyitvatartása:   Hétfőtől - Vasárnapig 10:00 - 18:00 óráig ,
Telefonszám:                      06-62-491-049,
Fax szám:                          06-62-424-285,
e-mail cím:                          partnerwebshop@kekon.hu
Internetes portál címe:         partnerwebshop.kekon.hu

Szerzői jogok, adatvédelem

A vállalati portál oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A Kekon Kft. a vállalati portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

Adatkezelési információ

A regisztráció során megadott adatok gyűjtésének,tárolásának célja a folyamatos kommunikáció üzleti partnereinkkel. Adatai biztonsága rendkívül fontos számunkra. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy adataiban rongálást, módosítást ne alkalmazhassanak, azok harmadik fél részére semmilyen formában hozzáférhetők ne legyen. Az adatokat kezelő munkatársaink titoktartásra kötelezettek.

A honlap használatával Ön elfogadja adatvédelmi nyilatkozatunkat és hozzájárul ahhoz, hogy adatai ügyfeleket nyilvántartó adatbázisunkban szerepeljen, kereskedelmi ügyletek esetén megadott elérhetőségein felvegyük Önnel a kapcsolatot, illetve ajánlatot juttassunk el az Ön számára.

Tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, tároljuk. Cégünket törvény kötelezi egyes dokumentumok minimum 5 évig tartó megőrzésére, ennek eleget teszünk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (pl: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ezen alvállalkozók nem jogosultak az Ön adatainak eltárolására,továbbadására, saját célú felhasználására.

Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek eleget teszünk.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII.tv.) valamint a Direkt marketingtörvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint Ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatai (név, cím, telefonszám, e-mail) A Kekon Kft. mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatása önkéntes. Adatai törlését kérheti e-mail-ben partnerwebshop@kekon.hu vagy levélben: 6722 Szeged, Gogol u. 13.

Egyebek

A Kekon Kft. Vállalati portálja Microsoft Windows Server 2007 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő,használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A portálon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Kekon Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Partnerünket terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosíthatja. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Kekon Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Illetékes Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!